9 Ocak 2018 Salı

Belediye Şirket İşçileri ve Taşeron Şirket İşçilerinin Dikkatine!


Merkezi yönetimdeki taşeron şirket işçilerinin kadroya geçirilmesi; yerel yönetimlerdeki taşeron şirket işçilerinin ise belediye şirketlerine geçirilmesini düzenleyen 696 sayılı KHK ve sonrasında yayımlanan “usul ve esaslar” tebliği konusunda işçilerde bazı belirsizlikler oluştuğu görülmüştür.
Halen belediye şirketlerinde çalışan işçilerin herhangi bir başvuru, feragat imzalama ve sulh sözleşmesi imzalaması söz konusu değildir. Bu kapsamda çalışan işçiler halen çalıştıkları koşullarla çalışmaya devam edeceklerdir. 


Ancak belediyelerde taşeron şirketlerde çalışan işçiler ise belediye şirketlerine geçmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yayımlanan başvuru formlarını doldurmak ve Bakanlığın açıkladığı konularda feragat taahhütlerini imzalamak suretiyle başvuracaklardır.

2 Ocak 2018 Salı

Ankara'dan İlan Ettik ; Kadro Mücadelemiz Bitmedi !

DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu, Ankara Ulus Heykel'de kadro hakkı için basın açıklaması yaptı.
Basın açıklamasına Genel Başkanımız Remzi Çalışkan, Genel Sekreter Cafer Konca, Eğitim Daire Başkanı Mahmut Şengül, Araştırma Daire Başkanı Mehmet Güleryüz, DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün,  Ankara şubelerimizin başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda üyemiz katıldı. 
Genel Başkanımız Remzi Çalışkan yaptığı basın açıklamasında; “ KHK ile getirilen Kamu istihdamı KHK ile düzenlenemez dedik bugün ortaya çıkan tablo bizi haklı çıkardı.” dedi.

Yüzlerce belediye işçisinin katıldığı açıklamada konuşan Genel Başkanımız Remzi Çalışkan, Hükümetin düzenlemeyi yangından mal kaçırırcasına yaptığına vurgu yaparak, “Bu düzenleme ayrımcı ve eşitsizdir. Kabul etmiyoruz” dedi. Kadro mücadelesinin devam edeceğini söyledi. 

Eskişehir'de İnsanca Yaşamak İstiyoruz DedikEskişehir Tepebaşı Belediyesi'nde çalışan üyelerimiz "Güvenceli Çalışmak İnsanca Yaşamak İstiyoruz" dedi. Kamu istihdamı KHK ile düzenlenemez denilen basın açıklamasına Tepebaşı Belediye Başkanı DT. Ahmet Ataç ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer destek verdi. Yapılan açıklamada, önce belediye şirketleriyle, esas olarak da 2004 yılından başlayarak başta 5393 sayılı Belediye Kanunu olmak üzere yerel yönetim yasalarıyla güvenceli kamu istihdamının dışına çıkarılan belediye hizmetlerinde çalışan yüzbinlerce işçinin kadro beklentisi, yapılan açıklamalarla boşa çıkarılmıştır. İşte bu nedenle KHK yolu gündeme gelmiştir.

Mersin'de "Kamu İstihdamı KHK ile Düzenlenemez!" Dedik


Mersin'de yüzlerce taşeron şirket işçisi koşulsuz, ayrımsız kadro istedi. Olağanüstü Hal ilanını doğuran sebeplerle hiçbir ilgisi olmadığı halde bir kanun hükmünde kararname konusu edilmesi tam bir hukuksuzluktur dendi.Belediye hizmetlerinde çalışan yaklaşık 500 bin işçi kamu istihdamının güvencesi dışına atılarak yine güvencesizliğe ve belirsiz çalışma koşulları ile belirsiz bir geleceğe mahkum edildikleri ifade edildi. 

21 Aralık 2017 Perşembe

Kamu İstihdamı KHK İle Oldubittiye Getirilemez!


Genel Başkanımız Remzi Çalışkan, Genel Yönetim Kurulu üyelerimiz ile birlikte İstanbul Şubelerimizin Başkan ve Yöneticileri, DİSK’e üye sendikaların yönetici ve üyelerinin katılımıyla Şişli Belediyesi önünde, kamuda çalışan taşeron işçileri ilgilendiren düzenlemenin kanun hükmünde kararname ile yapılacağına dair çıkan haberler üzerine basın açıklaması yaptı.

Yapılacak düzenlemenin tüm tarafların katkılarıyla, olabildiğince şeffaf bir biçimde, kamuoyunun gözü önünde, Olağanüstü Hal Rejimi etkisinden uzak ve Meclis’te ele alınmasını savunuyoruz.

15 Aralık 2017 Cuma

Diyarbakır Şube: İşçilerin Beklentisi Güvenceli Kamu İstihdamıGenel-İş Diyarbakır 1 ve 2 No'lu Şubeler ile Konfederasyonumuz DİSK'e bağlı Enerji-Sen ve Güvenlik-Sen   hükümetin kadro açıklamaları üzerine ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. 
Basın açıklamasında şunlar ifade edildi: 

Olağan üstü koşullarda yaşadığımız, emekçilere yönelik yoğun baskı ve tehdit politikalarının yoğunlaştığı bu dönemde 5 Aralık 2017 Salı günü hükümet  tarafından yapılan açıklamaları dikkatle izledik ve anlamaya çalıştık.

Yapılan açıklamalardan bu konunun 12 maddede ele alınarak bir yasa tasarısı olarak TBMM’ye gönderileceğini anlıyoruz. Ayrıntılarını bilmeden sadece yapılan açıklamalara göre durumu şöyle değerlendiriyoruz:

14 Aralık 2017 Perşembe

Belediye İşçileri Kadro İçin Ayağa Kalktı


Genel Başkanımız Remzi Çalışkan, Genel Yönetim Kurulu üyelerimiz, DİSK’e üye sendikaların yönetici ve üyeleri, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, CHP İzmir Milletvekilleri Özcan Parçu ve Tacettin Bayır, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, siyasi parti temsilcileri, İzmir Şubelerimizin başkan ve yöneticileri, İzmir Cumhuriyet Meydanını dolduran on binlerce işçi, hükümet yetkilileri tarafından açıklanan kadro açıklaması üzerine ayrımsız kadro talebiyle kitlesel basın açıklaması yaptı.

Adana Şube: Belediye İşçilerine Yapılan Ayrımcılığı Kabul Etmiyoruz


Adana Şube; ayrımsız, şartsız ve eşit kamu hizmetlerinde çalışan tüm işçilere kadro dedi.Yapılması gereken kamudaki ve yerel yönetimlerdeki tüm taşeron işçilere ayrımsız, koşulsuz kadro hakkının tanınmasıdır” dedi.


İstanbul Anadolu Yakası: Kamudaki Tüm İşçilere Güvenceli Ayrımsız Kadro


Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube kamudaki taşeron işçiler arasında ayrım yapılamaz diyerek, kamu hizmetlerinde çalışan tüm işçilere güvenceli, ayrımsız kadro talebiyle Kadıköy İskelesi önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına DİSK/Genel-İş Eğitim Daire Başkanı Mahmut Şengül'de katıldı. 

Basın açıklamasında; hükümetin yaptığı açıklamalardan anlaşılıyorki  belediye şirketleriyle esas olarak da 2004 yılından başlayarak başta 5393 sayılı Belediye Kanunu olmak üzere yerel yönetim yasalarıyla güvenceli kamu istihdamının dışına çıkarılan belediye hizmetlerinde çalışan yüzbinlerce işçinin kadro beklentisi yapılan açıklamalarla boşa çıkarılmıştır.

Mersin Şube: Belediyelerde Çalışan İşçiler Kadro Dışında Tutulamaz!

Mersin Şubemiz “Bütün Taşeron İşçilere Ayrımsız, Şartsız Kadro” istedi. “Asgari ücret geçim ücreti olmalıdır” dedi.‬ Yapılan açıklamada şunlar ifade edildi: 

Biz belediye hizmetlerinde çalışan işçiler olarak 
Anayasal bir ilke olan eşitlik ilkesi gereği taşeron şirketlerde kamu hizmetlerinde çalışan tüm işçilere aynı kapsamda kadro verilmesini talep ediyoruz.

Hatay Şube : 500 Bin Belediye İşçisi Kadro Bekliyor!


Hatay Şube tarafından “Hükümetin taşeronda çalışan işçilere kadro açıklaması” ile ilgili olarak basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasında şunlar vurgulandı: 

Ayrımsız, koşulsuz kadro talep edildi.100 bini belediye şirketlerinde, 400 bini belediye taşeron şirketlerinde olmak üzere toplam 500 bin belediye işçisine kadro verilmedi.

Bursa'da Belediye İşçileri Kadro İstedi


“Hükümetin taşeronda çalışan işçilere kadro açıklaması” ile ilgili olarak Bursa Şubemiz; Nilüfer Belediyesi, Mudanya Belediyesi ve Yalova Belediyesi'nde çalışan taşeron şirket işçisi üyelerimizle birlikte taşeron şirket işçilerine ayrımsız kadro istedi.
Yapılan açıklamada şunlar söylendi ; 

8 Aralık 2017 Cuma

Belediye İşçileri Yine Kadrosuz


DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu’nun taşeron şirket işçilerine kadro verilmesi konusunda Hükümet adına yapılan açıklamalarla ilgili görüşleridir.

Hükümet adına yapılan açıklamalar, Hükümet’in ilan ettiği rakamlara göre 400 bin işçiyi kadrosuz ve güvencesiz bırakmıştır. Yine bu açıklamalar dikkatle incelendiğinde sadece merkezi idare, belediye ve il özel idarelerinde çalışan işçilerin kapsama alındığı anlaşılmaktadır. Buna göre kamu iktisadi teşekküllerinde çalıştırılan taşeron işçilerin de kadro düzenlemesinde kapsam dışında bırakıldığı anlaşılmaktadır. Düzenleme bu şekilde yasalaşırsa Anayasanın eşitlik ilkesi göz ardı edilmiş olacaktır.

15 Kasım 2017 Çarşamba

Güvenceli Çalışma İnsanca Yaşam İstiyoruz!


Genel Başkanımız Remzi Çalışkan, Genel Sekreter Cafer Konca, Eğitim Daire Başkanı Mahmut Şengül, Örgütlenme Daire Başkanı Taner Şanlı, Bursa Şube Başkanı Selahattin Atak ve şube yönetimi katılımıyla taşeronluk sistemine karşı Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nde çalışan üyelerimizle birlikte “Güvenceli Çalışma İnsanca Yaşam”için basın açıklaması yapıldı.

Taşeronluk Sisteminin Faturasını Ödemeyeceğiz


Ege Üniversitesi yönetiminin yapacağı yeni ihalede bütçe yetersizliğini gerekçe göstererek işçi sayısını azaltma ve maaşları düşürme kararı almasına karşı Sendikamız DİSK İzmir 7 No’lu Şube’nin Ege Üniversitesi 1 No’lu Yemekhane önünde yapacağı basın açıklaması Rektörlüğün kolluk güçlerini çağırarak engellemesi nedeniyle Ege Üniversitesi girişinde yapıldı.

Vaatler Çöpe İşçiler MücadeleyeTaşeron şirket işçilerine yönelik kadro konusunda Maliye Bakanı Naci Ağbal bir bilgilendirme yaptı. Maliye Bakanı Naci Ağbal “ilk çalışmaya başladığımızda çok basit görünmüştü ama işin içerisine girince gördük ki her bir hizmette sözleşmeler çok farklıymış” diyerek işin içinden çıkamadıklarını itiraf etti.

30 Ekim 2017 Pazartesi

İzmir’de Taşeron Şirket İşçileri Sendikalaştı
“İşçi sınıfı sendikasıyla güçlüdür” diyerek yapılan örgütlenme çalışmaları sonucunda İZSU’da Yılda Taşımacılık şirketinde çalışan taşeron şirket şoförleri sendikamıza üye oldu. Çalışma Bakanlığına yapılan başvurunun ardından geçtiğimiz günlerde yetki belgesi geldi ve Toplu İş Sözleşmesi (TİS) süreci başlamış oldu.

İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Arif Yıldız ve yöneticilerin katılımıyla, işçiler hafta sonu, İZSU’nun Halkapınar’daki şantiyesinde bir araya geldi. Yapılan toplantıda TİS sürecinin yanı sıra, taşeron şirket işçilerinin iş güvencesi, hükümetin taşeron şirket işçilerine yönelik oyalama ve kandırma politikaları ve işçi sınıfının gündemindeki konular konuşuldu. 

İşçi sınıfının iş güvencesi ve hakları için işçilerin sendikalaşması ve  güçlü bir işçi sınıfı örgütünün oluşması gerektiği ifade edildi. Taşeron şirket işçilerinin örgütlenmesi için çalışmaların devam edeceği vurgulandı. 


29 Ağustos 2017 Salı

DİSK/Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan: “Taşeron Sistemi Çöpe Atılmalıdır”


Sendikamız Genel Başkanı Remzi Çalışkan Hükümetin taşeron şirket işçilerine yönelik yaptığı açıklamaları İzmir'de Ege Postası'na değerlendirdi: 

İzmir’de belediyelerin çatısı altında çalışan on binlerce işçinin kadro hayalleri, hükümetin geçtiğimiz hafta yaptığı resmi açıklamaların ardından bir kez daha suya düştü. Gelişmeleri değerlendiren Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, “Bize hikaye anlatmasınlar, ayrımsız kadro istiyoruz” dedi.

13 Temmuz 2017 Perşembe

Taşeron Şirket İşçileri Sendikamızda Örgütleniyor
Samandağ Belediyesi'nde Genel Yönetim Kurulumuzun bir süredir devam ettirdiği örgütlenme çalışmaları sonuç verdi ve Samandağ Belediyesi'nde çalışan taşeron şirket işçileri sendikamıza üye olmaya başladı. Araştırma Daire Başkanı Mehmet Güleryüz, Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir ve Hatay Şube Başkanı Yusuf Berkyürek ile Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen işçilerle buluşma toplantısı sonrası Sendikamıza işçiler üye olmaya başladı.

Şişli’de Taşerona Geçit Yok


Şişli halkına yıllardır belediye hizmeti veren, kamu hizmeti götüren Kent-Yol işçilerinin işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalması üzerine Genel Başkanımız Remzi Çalışkan ve Genel Yönetim Kurulumuzun katılımıyla İstanbul Şişli Belediyesi önünde bir basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını İstanbul 3 No’lu Şube Başkanı Şenol Erdem okudu.
Yapılan açıklamada şunlar söylendi;

22 Mayıs 2017 Pazartesi

AYRIMSIZ, KAYITSIZ, ŞARTSIZ KADRO HAKKI İÇİN ÖRGÜTLENİYORUZ

Urla Belediyesi'nde çalışan taşeron şirket işçileri Genel-İş üyesi oldu.

Siyasi iktidar taşeron şirket işçilerine kadro vaadini yerine getirmezken taşeron şirket işçileri örgütlü gücüyle mücadele etmek için sendikamıza üye olmaya devam ediyor. Son olarak Urla Belediyesi'nde çalışan 400 taşeron işçisi, DİSK/Genel-İş üyesi oldular.

Seçim meydanlarında taşeron şirket işçilerine kadro vaat edenler bugüne kadar taşeron şirket işçilerinin kadro talebine ilişkin olumlu tek bir adım atmadılar. Taşeron şirket işçilerinin umutlarıyla oynadılar.

Tüm taşeron şirket işçilerine ayrımsız-kayıtsız-şartsız kadro hakkı için örgütlenmeye ve mücadeleye devam edeceğiz.

18 Ocak 2017 Çarşamba

“İşiniz Var Daha Ne İstiyorsunuz”


2017’de de Hükümet yaptığı açıklamalarla taşeron şirket işçilerinin kadro talebine ilişkin somut hiçbir çalışma ve görüş ortaya koymuyor. Boş vaatler ve oyalamadan öte tek bir laf edilmiyor.

16 Kasım 2016 Çarşamba

OYALAMA İSTEMİYORUZ KADRO İSTİYORUZ


Hükümetten taşeron şirket işçilerine; orta vadede bir kadro çalışması yapılmayacağı ve bu konuda hazırlıklarının olmadığına ilişkin açıklamalar arka arkaya geliyor. Önce orta vadeli hükümet programında bir kelime dahi taşeron şirket işçileri geçmedi, sonra üçlü danışma toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu taşeron sorununa ilişkin bir çözüm önerisi sunmadı.
Son olarak ise Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada taşeron işçilere “kadro vaadinin” yerine getirilmesi için çalışmaların tamamlanmadığını, “son noktaya gelinmediğini” açıkladı.

25 Ekim 2016 Salı

HÜKÜMET PROGRAMINDA TAŞERON ŞİRKET İŞÇİLERİNE YER YOKOrta Vadeli Program (2017-2019) bir aylık gecikmeyle 6 Ekim 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Sermayenin talep ve beklentilerine göre şekillendiği görülen programda taşeron şirket işçilerine kadronun lafı dahi edilmedi.

7 Ekim 2016 Cuma

ODTÜ'DE TAŞERON ŞİRKET İŞÇİLERİ HAKLARINI İSTEDİ


ODTÜ’de 1000’e yakın üyemizle örgütlü olduğumuz ODTÜ taşeron şirketleri TEM-SER ve ON-İS ihale sürelerinin dolması ve ODTÜ Rektörlüğünün bu yılın sonunda sonuçlandıracağı yeni ihale çalışmalarına ilişkin taleplerimiz bugün ODTÜ Rektörlüğü önünde kitlesel bir basın açıklaması ile gerçekleştirildi.

6 Ekim 2016 Perşembe

TAŞERON ŞİRKETLERDE İŞ KAZALARI

Kartal Belediyesi'nde taşeron şirket işçisi olarak çalışan Uğur Celep kaldırımı süpürürken beton mikserlerinin altında kalarak, Sarıyer Belediyesi’ne bağlı taşeron şirket işçisi, temizlik çalışanı Semavi Güneş ise üstü açık bırakılan ve yaklaşık 15 metre derinliğindeki rögara düşerek hayatını kaybetti.
Ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz. Canlarımızı yitirmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

23 Ağustos 2016 Salı

TAŞERONA KADRO ALDATMACASI BROŞÜRÜMÜZ YAYINLANDI

NEYİ SAVUNUYORUZ? 

• Mahkemelerin “kanuna karşı hile” olarak tescillediği kamuda taşeron işçilik uygulamasına son verilmelidir.
• Kamu hizmetleri, sürekli hizmetlerdir ihale edilemez.
• Kamudaki tüm taşeron işçiler, koşulsuz-şartsız olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’nun 4/D (işçi) maddesine göre sürekli istihdam edilmelidir.
• Kadro işlemleri kamudaki taşeron şirketlerde istihdam edilen tüm işçiler için ayrımsız olarak uygulanmalıdır.

KADRO DEDİLER İŞLERİNE SON VERDİLERAntalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki Erva isimli taşeron firmada çalışırken işten çıkarılan taşeron şirket işçileri , 20 Ağustos’ta  sabah 08.00'de iş yerlerine giderek kendi hazırladıkları hazirun cetvelini imzaladılar ve “işimizi istiyoruz” dediler.

5 Ağustos 2016 Cuma

EDİRNE'DE İŞÇİLER "3 ACİL TALEBİMİZ VAR!" DEDİ.DİSK'in başlattığı kampanya çerçevesinde Sendikamıza bağlı Edirne Belediyesi Park Bahçeler, Su Kanalizasyon ve Fen İşleri İşçileri taşeron şirket işçilerine kayıtsız şartsız kadro da talep eden DİSK'in 3 Acil talebini haykırdı.

DİSK'İN 3 ACİL TALEBİNDEN BİRİ ;"TAŞERON İŞÇİLERE KAYITSIZ ŞARTSIZ KADRO!"

DİSK "İşçilerin 3 Acil Talebi Var!" diyerek başlattığı kampanyada Taşeron işçilere kayıtsız şartsız kadro!   Kıdem tazminatıma dokunma!   Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi’ne hayır! denildi.
DİSK taşeron işçilere kayıtsız şartsız kadro talebiyle ilgili olarak şunları ortaya koydu;

16 Haziran 2016 Perşembe

15-16 HAZİRAN'IN 46. YILINDA "KÖLELİĞE TESLİM OLMAYACAĞIZ" DEDİK

15- 16 Haziran büyük işçi direnişinin 46. yılında Türkiye'nin bir çok yerinde taşeron şirket işçiliğine, kiralık işçiliğe, kıdem tazminatının fona devredilmesine itiraz edenler alanlara çıktı. Ankara'da, İstanbul'da, Mersin'de, İzmir'de, Adana'da, Trakya'da...

Yapılan ortak açıklamada şunlar söylendi:
Bundan 46 yıl önce, işçi sınıfının kendi elleriyle inşa ettiği biricik örgütüne, DİSK’e saldırmaya kalkanlar hak ettikleri yanıtı almışlardı. O dönemde meclise getirilen bir yasa ile DİSK’in varlığına son verilmek, örgütlenme özgürlüğünü yok etmek isteyenlere işçilerin yanıtı, inen şalterler, boşalan fabrikalar ve zapt edilen meydanlar, sokaklar olmuştu. 15-16 Haziran 1970’te işçi sınıfı masaya vurup “Artık yeter” demişti.

16 Mayıs 2016 Pazartesi

KÖLELİK 200 YIL SONRA GERİ GELDİ
"Kiralık İşçilik" olarak bilinen ve işçi sınına yeni esnek çalışma modelini dayatan özel istihdam büroları yasasına karşı DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı tepki gösterdi. "Kölelik 200 yıl sonra geri geldi" dedi. Sarı: " Özel istihdam büroları işçi sınıfına vurulan büyük bir darbe, Türkiye'deki demokrasi tarihine ise çalınan bir kara lekedir" dedi. Yasayı bir insanlık suçu olarak niteleyen Sarı "bu yasayla emeklilik ve kıdem tazminatı kalkacak, saatlik işçi, saatlik sigorta, saatlik ücret söz konusu olacak." dedi. Bu yasa tamamen sermayeyi ve bazı işçi simsarlarını korumaya yöneliktir dedi.

28 Nisan 2016 Perşembe

İSTANBUL'DA İŞÇİLER GREVLİ TOPLU SÖZLEŞMELİ SENDİKA HAKKI İSTEDİ

Sendikamız İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şubesi üyeleri, Kadıköy ve Kartal Belediyesi ile Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde “Kamuda asıl iş yardımcı iş ayrımı yapılmadan tüm taşeron işçilerine grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı ve kadro” talebi ile basın açıklamaları gerçekleştirdi.
“Özel Sözleşmeli Personel” düzenlemesinin, taşerona kadro şeklinde sunulmasının bir aldatmaca olduğunu vurgulanan açıklamalarda, taşeron kölelik düzenine karşı 1 Mayıs’ta tüm işçi ve emekçiler alanlara çağrıldı. 

21 Nisan 2016 Perşembe

ANTALYA'DA İŞÇİLER GÜZEL VE AYDINLIK GÜNLER EMEKLE GELECEK DEDİ
Sendikamız Antalya Şubesi, Antalya Üniversitesi Hastanesi önünde “Köle değil işçiyiz. Kiralık işçiliğe hayır” pankartı açarak yaptığı basın açıklamasında taşeron işçilerin kadroya alınmasını istedi.
Basın açıklamasını okuyan Genel-İş Antalya Şube Başkanı Cemal Aybar açıklamasında işçilere ve emeğe yönelik kuşatmayı işçiler, inancı ve mücadelesiyle kıracaktır dedi.
“Güzel ve aydınlık günler emekle gelecek” diyen Aybar, “Bizler yıllardır kamuda hukuksuz bir biçimde çalıştırılıyoruz. Bu iş yerinde de olduğu gibi pek çok sayıda iş yerinde hileli çalıştırıldığımızı yani taşeron olmamıza rağmen asıl işi yaptığımızı yargıya taşımış ve mahkeme kararlarıyla bunu belgelemiştik” ifadelerini kullandı.

11 Nisan 2016 Pazartesi

ODTÜ İŞÇİLERİ "EMEK DÜŞMANI YASALARA HAYIR!" DEDİ

Kölelik yasalarına karşı süren mücadelemiz çerçevesinde, Özel İstihdam Büroları ve Taşeron şirket işçilerine kadro ile  ilgili Sendikamızın 2 Nolu Şubesi  ODTÜ’de yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi. Yürüyüşe Sendikamız Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve Genel Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.
Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşte işçiler “Taşerona ayırımsız, şartsız kadro”, “Özel statülü sözleşme değil, kamuda güvenceli kadro!” diye haykırdı.

EDİRNE AYRIMSIZ İSTİSNASIZ KADRO TALEP ETTİHükümet tarafından TBMM gündemine ‘apar topar’ getirilen “kölelik yasası” ile ilgili ülkenin dört tarafında olduğu gibi Edirne’de   Genel-İş üyesi işçiler, Saraçlar Caddesi Merkez PTT önünde basın açıklaması yaptı .Yapılan basın açıklamasına Edirne emek ve meslek örgütleri de destek verdi. İşçiler “Taşerona ayırımsız, şartsız kadro”, “Özel statülü sözleşme değil, kamuda güvenceli kadro!” diye haykırdı.

Yapılan açıklamada ,   ayrımsız- istisnasız kamudaki bütün taşeron işçilere; şimdiki durumlarından geri, ne olduğu belirsiz statüler yerine  toplu pazarlık ve grev haklarının da sağlandığı sürekli işçi kadrosu verilmelidir” dendi.

BATMAN "ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI KÖLE PAZARLARIDIR" DEDİ

Sendikamızın Batman Şubesi  uygulamaya geçirilmek istenen “kiralık işçilik” yasasının işçinin bir çok hakkının elinden alınacağı kölelik yasası olduğunu açıkladı.

TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İŞÇİLERİ KADRO ALDATMACASINA KARŞI EYLEMDEYDİ


Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Sendikamız üyesi taşeron şirket işçileri 5 Nisan Salı günü kadro aldatmacasına ve toplu sözleşmelerinin uygulanmamasına karşı hastane önünde eylem gerçekleştirdi.

27 Ocak 2016 Çarşamba

İZMİR'DE ONBİNLER "TAŞERONA HAYIR" DEDİ

Taşeron işçilerin aslında tek bir talebi vardır: “Taşerondan kurtulmak!”
İzmir’de taşerona karşı yürüyüş gerçekleştiren işçiler hükümetten sözünü tutarak kamuda çalışan tüm taşeron işçilere kadro verilmesini istedi. İş güvencesinin kaldırılmasının ve kıdem tazminatlarının gasp edilmeye çalışılmasının gündemde olduğu yürüyüşte, bölgedeki olağanüstü hal uygulamalarının durdurulması ve akan kanın son bulması da dile getirildi.
Ülke genelinde bugün birçok ilde taşerona karşı kadro talebiyle açılan stantlarda imza kampanyası, eylem ve etkinlikler düzenleyen DİSK/Genel-İş işçileri İzmir’de de bugün yarım günlük iş bırakma eylemi ve miting gerçekleştirdi. 

Genel-İş İzmir şubelerinin çağrısıyla, sendika binasının önünde toplanan on binlerce işçi Gündoğdu alanına yürüdü.

BATMAN'DA TAŞERONA KARŞI ONBİNLERCE İMZA TOPLANDIDİSK-Genel-İş Genel merkezi tarafından "Taşeronluk sistemi kaldırılsın! Tüm Taşeron işçilere kadro verilsin" sloganıyla başlatılan imza kampanyasında Batman'da onbinlerce imza toplandı.

ANTALYA'DA İŞÇİLER TAŞERONLAŞMA VE KAYITDIŞI İSTİHDAM ENGELLENMELİDİR DEDİ

Güvencesiz ve sendikasız çalışmanın yaygınlaşması özellikle taşeron çalışanlar açısından hak ihlallerini arttırmaktadır. 

Antalya'da işçiler yaptıkları açıklamada güvencesiz çalışma Türkiye’ de her geçen gün daha yaygın hale gelmeye devam etmektedir dedi.  

ANKARA "SUSMA HAYKIR TAŞERONA BAŞKALDIR!" DEDİ

Ankara'da işçiler taşerona karşı yürüttükleri kampanya da taşeron sistemini yaptıkları çalışmalarla işçilere ve halka anlattılar.

İşçiler,güvencesizliğe ve geleceksizliğe karşı sosyal ve ekonomik haklarını korumak ve iyileştirmek amacıyla şirket işçilerine sendikamız çatısı altında örgütlenme çağrısı yaptı.

4 Ocak 2016 Pazartesi

30 Aralık 2015 Çarşamba

AĞRI TAŞERONLAŞMAYA DUR DEDİBölgenin hava şartlarına ve yaşanan olumsuz sürece rağmen Ağrı Şubemiz taşeronlaşmaya karşı ciddi bir ses yükseltti. 

Tüm taşeron çalışanlara yönelik kadro talebimiz için imza toplandı, basın açıklaması yapıldı, bildiri dağıtıldı. Yapılan basın açıklamasında şunlar söylendi:

ADANA VE KONYA ŞUBELERİMİZ TAŞERONA KARŞI AYAKTAKonya ve Adana Şubelerimiz taşeronluk sistemi kaldırılsın ve tüm taşeron işçilere kadro verilsin diyerek kampanyamıza imza topladılar. Şubelerimiz sokakta ve işyerlerinde taşeronlaşmanın temel nedenlerini anlattılar.  

Genel-İş Adana Şubesi


29 Aralık 2015 Salı

GAZİANTEP'TE TAŞERON İŞÇİLER KADRO İSTİYOR

Gaziantep'te işçiler artık taşeron çalışmanın sonlanması gerektiğini söylediler. Örgütsüzleşme ve sendikasılaştırmanın aracı olarak kullanılan taşeronlaşmaya karşı dur demek için birlikte mücadele edeceğiz diyen işçiler imza kampanyamıza katıldı.

TAŞERONLAŞMA İLE İŞÇİ CİNAYETLERİ ARTMAYA DEVAM EDİYOR!
İş yaşamında yaygın olarak uygulanan taşeron sistemi işçilerin iş güvencesini azaltmakta, işsiz kalma korkusunda olan çalışanları haksız çalışma koşullarına karşı duramama, yasal yollara başvurmama ve hak aramama yönünde etkilemektedir.

İSTANBUL TAŞERONA KARŞI HAREKETE GEÇTİ

Kamuda çalışan tüm taşeron işçilerinin ayrımsız kadroya geçirilmesi için  kampanya başlatan DİSK Genel-İş Sendikası üyesi işçiler, İstanbul'un her yerinde gece gündüz demeden taşerona kadro kampanyamıza güçlü bir ses verdi. 
İstanbul'un hastaneleri, belediyeleri, sokaklarında Genel-iŞ üyeleri eylemleriyle sahne aldı. 

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ŞUBELERİMİZ KADRO LÜTUF DEĞİL, HAKTIR! DEDİ

İstanbul Anadolu yakası 1 Nolu şubemiz  18 Aralık 2015 Cuma günü, saat 12:00'de, Kadıköy Belediyesi merkez bina önünde taşerona son diyerek bir araya geldi.
İstanbul Avrupa Yakası 1 nolu şubemiz çapa Tıp Fakültesi önünde eylem yaptı. 

 GOP Taksim İlk yardım Hastanesi toplantı salonunda üyelere taşeron kampanyamız hakkında bilgi sunuldu.  Kartal Koşu Yoluİhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

GENEL-İŞ TRAKYA ŞUBESİ TAŞERON YOKSULLUK VE ÖRGÜTSÜZLÜKTÜR DEDİ

Trakya şubemiz taşerona karşı sürdürülen kampanya çerçevesinde etkin ve etkili bir duruş sergiledi. 

Yapılan açıklamalarda  kayıtsız, şartsız kamudaki, belediyelerdeki tüm işçilere kadro verilmesini, taşeron düzeninin tamamen son bulmasını talep ettiler. Taşeron düzeni başlı başına bir yolsuzluk düzenidir! Taşeron düzeni açlık düzenidir! Taşeron düzeni ölüm düzenidir! Türkiye’de son 13 yılda 16 bin işçinin çalışırken ölmesinin en önemli sebebi taşeron düzenidir. Taşeron düzeni köleliktir! Bu taşeron düzenini elbet yıkılacaktır.  Gelin taşeron köleliğine de sefalet ücretlerine de kol kola, omuz omuza son verelim" dedi. 

Edirne'de imza standımızı açtık
Edirne’de taşeron işçiler Genel-İş öncülüğünde “kadro istiyoruz” talebiyle alanlara çıktı.

Genel-İş sendikasının  kampanya olarak başlattığı “taşeron sistemi kaldırılsın, tüm taşeron işçilere kadro verilsin” talebi ile Edirne’de yüzlerce işçi alanlara çıkarak Saraçlar caddesinde basın açıklaması yaptı ve imza standı açtı.