15 Aralık 2017 Cuma

Diyarbakır Şube: İşçilerin Beklentisi Güvenceli Kamu İstihdamıGenel-İş Diyarbakır 1 ve 2 No'lu Şubeler ile Konfederasyonumuz DİSK'e bağlı Enerji-Sen ve Güvenlik-Sen   hükümetin kadro açıklamaları üzerine ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. 
Basın açıklamasında şunlar ifade edildi: 

Olağan üstü koşullarda yaşadığımız, emekçilere yönelik yoğun baskı ve tehdit politikalarının yoğunlaştığı bu dönemde 5 Aralık 2017 Salı günü hükümet  tarafından yapılan açıklamaları dikkatle izledik ve anlamaya çalıştık.

Yapılan açıklamalardan bu konunun 12 maddede ele alınarak bir yasa tasarısı olarak TBMM’ye gönderileceğini anlıyoruz. Ayrıntılarını bilmeden sadece yapılan açıklamalara göre durumu şöyle değerlendiriyoruz:


Öncelikle ifade edelim ki bu açıklamalardan önce yüzbinlerce taşeron şirket işçisini ilgilendiren bir konunun doğrudan muhatapları olan sendikalarla müzakere yapılarak atılacak adımların olgunlaştırılması gerekirdi. Ama bu yapılmadı. Bunu büyük bir eksiklik olarak görüyoruz. 

Yapılan açıklamalara göre belediye hizmetlerinde çalışan taşeron şirket işçilerine kadro değil belediye işverenlerinin insafına göre belediye şirketlerinde istihdam kapısı aralanmaktadır. Ocak 2002’de çıkarılan Kamu İhale Kanunu öncesinde belediyeler belediye şirketlerinde ihtiyaç duydukları personeli istihdam edebiliyorlardı. AKP Hükümetleri 2004’ten başlayarak yeni baştan düzenlediği yerel yönetim mevzuatıyla şirket kurmayı imkansızlaştırdı; kamu ihale mevzuatı silahıyla belediye istihdamının taşeron şirket istihdamına dönüşmesinde belirleyici oldu.

Şimdi yapılan iş geriye dönüş anlamına gelmekte; işçilerin güvenceli kamu istihdamı beklentisi bir kez daha boşa çıkarılmaktadır.

Sendikamızın talebi başından beri Belediye Kanunu’ndaki norm kadro uygulamasının değiştirilerek norm kadro kurma ve uygulama yetkisinin belediye meclislerine terk edilmesi; belediyelerin asli hizmetlerinde hizmet alımının yasaklanması; belediye iktisadi teşekkülleri (BİT) olarak tanımlanan belediye şirketlerinde çalışanlar da dahil olmak üzere taşeron şirketlerde çalışan işçilerin 657/4-d kapsamında istihdam edilmeleri yönünde olmuştur.

Hükümet’ten başlıca talebimiz kadro konusunda sergilenen ayrımcı anlayışı terk ederek kamuyu bütün olarak ele alması ve belediye hizmetlerinde çalışan taşeron şirket işçileri ile belediye iktisadi teşekkülleri işçilerine de güvenceli kamu kadrolarını açmasıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder