İLETİŞİM

Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (GENEL-İŞ) 

Çankırı Caddesi No:28 Kat:8 06030 Ulus \ ANKARA 
Telefon:(312) 309 15 47 (6 hat) 
Faks:(312) 309 10 46 
Elektronik Posta: basin@genel-is.org.tr