27 Ocak 2016 Çarşamba

İZMİR'DE ONBİNLER "TAŞERONA HAYIR" DEDİ

Taşeron işçilerin aslında tek bir talebi vardır: “Taşerondan kurtulmak!”
İzmir’de taşerona karşı yürüyüş gerçekleştiren işçiler hükümetten sözünü tutarak kamuda çalışan tüm taşeron işçilere kadro verilmesini istedi. İş güvencesinin kaldırılmasının ve kıdem tazminatlarının gasp edilmeye çalışılmasının gündemde olduğu yürüyüşte, bölgedeki olağanüstü hal uygulamalarının durdurulması ve akan kanın son bulması da dile getirildi.
Ülke genelinde bugün birçok ilde taşerona karşı kadro talebiyle açılan stantlarda imza kampanyası, eylem ve etkinlikler düzenleyen DİSK/Genel-İş işçileri İzmir’de de bugün yarım günlük iş bırakma eylemi ve miting gerçekleştirdi. 

Genel-İş İzmir şubelerinin çağrısıyla, sendika binasının önünde toplanan on binlerce işçi Gündoğdu alanına yürüdü.

BATMAN'DA TAŞERONA KARŞI ONBİNLERCE İMZA TOPLANDIDİSK-Genel-İş Genel merkezi tarafından "Taşeronluk sistemi kaldırılsın! Tüm Taşeron işçilere kadro verilsin" sloganıyla başlatılan imza kampanyasında Batman'da onbinlerce imza toplandı.

ANTALYA'DA İŞÇİLER TAŞERONLAŞMA VE KAYITDIŞI İSTİHDAM ENGELLENMELİDİR DEDİ

Güvencesiz ve sendikasız çalışmanın yaygınlaşması özellikle taşeron çalışanlar açısından hak ihlallerini arttırmaktadır. 

Antalya'da işçiler yaptıkları açıklamada güvencesiz çalışma Türkiye’ de her geçen gün daha yaygın hale gelmeye devam etmektedir dedi.  

ANKARA "SUSMA HAYKIR TAŞERONA BAŞKALDIR!" DEDİ

Ankara'da işçiler taşerona karşı yürüttükleri kampanya da taşeron sistemini yaptıkları çalışmalarla işçilere ve halka anlattılar.

İşçiler,güvencesizliğe ve geleceksizliğe karşı sosyal ve ekonomik haklarını korumak ve iyileştirmek amacıyla şirket işçilerine sendikamız çatısı altında örgütlenme çağrısı yaptı.

4 Ocak 2016 Pazartesi