27 Ocak 2016 Çarşamba

İZMİR'DE ONBİNLER "TAŞERONA HAYIR" DEDİ

Taşeron işçilerin aslında tek bir talebi vardır: “Taşerondan kurtulmak!”
İzmir’de taşerona karşı yürüyüş gerçekleştiren işçiler hükümetten sözünü tutarak kamuda çalışan tüm taşeron işçilere kadro verilmesini istedi. İş güvencesinin kaldırılmasının ve kıdem tazminatlarının gasp edilmeye çalışılmasının gündemde olduğu yürüyüşte, bölgedeki olağanüstü hal uygulamalarının durdurulması ve akan kanın son bulması da dile getirildi.
Ülke genelinde bugün birçok ilde taşerona karşı kadro talebiyle açılan stantlarda imza kampanyası, eylem ve etkinlikler düzenleyen DİSK/Genel-İş işçileri İzmir’de de bugün yarım günlük iş bırakma eylemi ve miting gerçekleştirdi. 

Genel-İş İzmir şubelerinin çağrısıyla, sendika binasının önünde toplanan on binlerce işçi Gündoğdu alanına yürüdü.

Emek ve meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerden milletvekilleri ve temsilcilerin de destek verdiği mitingde Sendikamız Genel Başkanı Remzi Çalışkan’da bir konuşma yaptı.

Çalışkan konuşmasında, Türkiye’de toplumsal eşitsizliğin arttığı, siyasette gerilimin ve çatışmanın yaşandığı insanların, huzursuzluğa, mutsuzluğa ve kutuplaştırılmalara maruz kaldığı bir dönemde olduğumuzu belirttiği konuşmasında taşeron işçilerine kadro verilmesi gerektiğini söyledi. 
Çalışkan konuşmasının devamında şunları söyledi:
"Hükümet yıllarca “taşeron işçiye müjde” sloganıyla çeşitli düzenlemeleri duyurmakta ancak ne hikmetse taşeron işçi sayısı da her geçen gün artmaktadır. Neden? Çünkü AKP taşeron çalışmayı kendi siyasi geleceği için bir tür siyasi rant haline getirmeye çalışıyor.
Burada amaç işçileri açlık sınırının altında asgari ücretle yaşamaya mahkûm etmek ve işçileri örgütsüz ve güvencesiz hale getirmeye çalışmaktır. Bugün Türkiye’de her yüz işçiden sadece 5’i toplu sözleşmeden faydalanıyorsa bu durumun başlıca nedeni taşeron sistemidir, güvencesiz çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılmasıdır.
Her şey ortadadır ki  AKP hükümeti, taşerondan vazgeçmeyecektir, taşeron işçilerin kamu işçisi olma yönündeki talebine karşılık vermeyecektir. Taşeron sistemi bir tür bataklıktır bu bataklık kurutulmadan sineklerin önüne geçilmesinin imkânı yoktur.
Hükümet taşeron ile ilgili yaptığı açıklamalarla bütün taşeron işçilerini beklentiye sokmuştur. Ama bizler taşeron işçilerin umutlarını ve geleceğini siyasi göz boyamaya ve siyasi ranta alet ettirmeyeceğiz."

Genel –İş olarak bizler taşeronlaşmaya karşı, adaletsizliğe karşı, vicdansızlığa karşı sonuna kadar direnmeye devam edeceğiz. Taşeron işçilerin taşeron bataklığından kurtulması için mücadelemizi sürdüreceğiz.

1 yorum: