29 Aralık 2015 Salı

TAŞERONLAŞMA İLE İŞÇİ CİNAYETLERİ ARTMAYA DEVAM EDİYOR!
İş yaşamında yaygın olarak uygulanan taşeron sistemi işçilerin iş güvencesini azaltmakta, işsiz kalma korkusunda olan çalışanları haksız çalışma koşullarına karşı duramama, yasal yollara başvurmama ve hak aramama yönünde etkilemektedir.


İşini kaybetme korkusunda olan çalışanlar sendikalı olmayı bu sebeple kabul etmemekte ve taşeron sendikasızlaşmayı da beraberinde getirmektedir.

Hizmetlerin alt işveren tarafından yerine getirilmesiyle şirketler daha çok tasarruf ederken işçiler en düşük ücretlerde çalışmaya mahkum edilmektedir, taşeron sistemi adeta işçinin emeğini sömürme noktasına gelmiştir.

Ülkemizde her gün sayısızca iş cinayeti yaşanırken ölen işçilerin büyük bölümü de taşeron firmalarda sigortasız ve iş güvencesi olmadan çalışan işçilerdir.

Görüldüğü üzere, sendikasızlaşmadan, güvencesiz çalışmaya, iş güvenliğinden, ücretlerin düşüşüne kadar birçok sorunun yaratıcısı taşeron sistemidir.