25 Aralık 2015 Cuma


Taşeron İşçilere Kadro!  

Önüm Arkam Sağım Solum Taşeron!

Taşeron işçi sayısı AKP döneminde 400 binden 1 milyon 700 bine çıktı, bugün 2 milyonu buldu. Her tarafımız taşeron oldu. 

Herkese güvenceli iş, güvenli gelecek; insanca yaşam istiyoruz!


Tüm taşeron işçilere kadro vermek yerine, tanımı iyice daraltılan asıl işlerde çalışan işçilere kadro verilecek, bir yandan da bugün fiilen asıl işlerde çalışan işçiler yardımcı işlere geçirilecek. Böylece kadro kapsamı dışında tutulacak. 

Biz tüm taşeron işçiler kadroya alınsın diyoruz.